Thursday, February 18, 2010

Santapan jiwaTombo ati iku lima sakwarnane

Maca Quran angin - angin sakmaknane

Kaping Pindho solat wengi lakonano

Kaping telu wongkang soleh kuncanano

Kapaing papat kudu wenge ingkang suwe

Kaping lima dzikir wengi ingkang luwe

Sopo wongekang bisa ngelakoni

InsyaAllah Gusti Allah Nyembadani..."

Maksudnya,

Ubat sakit jiwa (hati) itu terdiri dari lima perkara

Membaca Quran sambil memperhatikan maknanya

Kedua, mendirikan solat malam (Qiyamullail)

Ketiga, bersahabat dengan orang2 yang baik

Yang keempat, berpuasa dengan sempurna

Yang kelima, berzikir dengan rasa

Barangsiapa mampu untuk melakukannya
InsyaAllah, Allah akan merahmatinya..

No comments:

Post a Comment